Diplomasi Kisvesi Altında Sovyet Casusluğu


UZMAN PERSPEKTİFİ — Rusya’nın geçen ay Ukrayna’yı işgalinden hemen sonra ABD hükümeti, Birleşmiş Milletler’de çalışan 13 Rus diplomatı sınır dışı etti. Bunu, Rus istihbarat subayları veya diplomatik koruma altında çalışan ajanlar oldukları gerekçesiyle yaptı. İddia edilen faaliyetleriyle ilgili ayrıntıları bilmiyoruz, ancak kesin olarak bir şey biliyoruz: Kremlin’in Birleşmiş Milletler’i (BM) casusluk için kullanma konusunda uzun bir geçmişi var.

Soğuk Savaş sırasında, Sovyet istihbaratı BM’nin kilit bölümlerine sızdı ve onları alt üst etti. Bazen bu operasyonlar, Batılı hükümetler Sovyet “diplomatlarını” sınır dışı ettiğinde kamu alanına girdi. Tahmin edebileceğimizin aksine, bu tür ihraçlar sadece gösterişli değil, aynı zamanda Batı ulusal güvenliği için karşı istihbarat temettüleri ödedi.

Sovyet hükümeti, ilk günlerinden itibaren BM’yi dış mesajını dünyaya iletmek için bir platform olarak gördü. Sovyet hükümeti, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesiydi ve kendisine sık sık kullandığı veto hakkını verdi.

[1945ve1983yıllarıarasındaSovyethükümetiABDhükümetitarafından38veİngilizlertarafından20vetoyakarşılık115vetokullandı1945’teSovyethükümetiileBatılıgüçlerarasındavarılanYaltaanlaşmasınagöreSovyetSosyalistCumhuriyetlerindenikisiUkraynaveBeyazRusya(bugünküBeyazRusya)kendibaşlarınaBMüyesiydilerBuSovyetlerBirliği’neABDhükümetininkininaksineüçoyverdi

Sovyetler Birliği’nin BM’deki açık diplomasisinin bu yönleri iyi bilinmektedir. Oradaki gizli faaliyetleri daha az. Bunlar, Eylül 2021’de gizliliği kaldırılan bir İngiliz dışişleri bürosu dosyasında ortaya çıkıyor.BM kapsamında faaliyet gösteren Rus istihbarat servisi”. “Gizli” damgalı kalın, turuncu kaplı dosya, kullanımı için katı talimatlar taşır. Bunu okumak, ABD hükümetinin bugün sınır dışı edilmesini keskin bir şekilde rahatlatıyor.

Dosya, 1970’lerde Sovyetler Birliği’nin istihbarat servisleri olan KGB ve GRU’nun New York ve Cenevre’de BM’ye iyice sızdığını ortaya koyuyor. Subayları casusluk için diplomatik koruma kullandı. Aslında, dosyanın da açıkça ortaya koyduğu gibi, KGB, BM bürokrasisinin kilit kısımlarını kontrol ediyordu. Bu, Sovyet hükümetinin sözde yumuşama döneminde Batı ile Soğuk Savaş ilişkilerinde bir çözülme yaşarken oluyordu.

Sovyetlerin BM’ye sızmasıyla ilgili en sansasyonel açıklama 1978’de gerçekleşti. O yıl, Sovyet vatandaşı olan Genel Müsteşarı Arkady Shevchenko, ABD makamlarına sığındı – bunu yapan en yüksek rütbeli Sovyet yetkilisi. Şevçenko yakında kamuya açıklanmış KGB subayı olduğunu söyledi.


Kendi Uzman Düzeyinde Brifinginiz için kaydolun Ukrayna ve Özel Sektör İstihbaratı Yeni Bir Dünyayı Nasıl Tanımlıyor? Mandiant CEO’su Kevin Mandia ile

23 Mart Çarşamba 1:30p – 2:30p ET’den


Shevchenko daha önce CIA tarafından işe alınmıştı ve bu onu BM’de yerinde bir ajan olarak çalışmaya cesaretle devam etmeye ikna etti. İtirafından ve kapsamlı bilgi alma toplantısından sonra, dünyaya Sovyet istihbaratının BM’deki varlığının derinleştiğini açıkladı. Konu yumuşama olduğunda Sovyet rejimi hile yapıyordu. İstihbaratı, Kremlin’in bugüne kadar gizli kalmasını istediği başka kaynaklar tarafından da doğrulanabilir.

Shevchenko, New York’taki BM merkezinde ve Cenevre’deki Ofisinde çalışan Sovyet vatandaşlarının yarısının ya istihbarat görevlisi olduğunu ya da açıkça istihbaratla ilgili görevlere atandığını ortaya koydu. Sovyet hükümeti, BM Sekreterliği’nde görevler alarak, orada çalışan üye devletlerin memurları hakkında etkin bir bilgi rolodex’i elde etti. Örneğin, Cenevre’deki BM’deki personel başkanı bir KGB subayıydı.

Sovyet hükümeti ayrıca, fiilen, kalıcı olarak, New York’taki Personel Hizmetleri Ofisinde Politika Koordinasyon Bölümünün Direktörlüğü görevini de güvence altına aldı. Sovyet istihbarat merkezi (“Merkez”), BM’deki gizli görevlilerine, başarılarının, BM için yaptıkları görünürdeki çalışmalarıyla değil, topladıkları istihbaratla, çaldıkları sırlarla ölçüleceğini söyledi. Bu, orada geçici olarak görevlendirilen vatandaşların kendi hükümetleri için değil BM için çalışmasını gerektiren BM kurallarına aykırıydı.

BM pozisyonlarını kaçırmak, KGB’ye Batı uyrukluları casusluk ajanları veya nüfuz ajanları olarak işe alma konusunda zengin seçimler verdi. 1978’de Shevchenko’nun iltica etmesiyle aynı yılda bir olay meydana geldi.

O yılın Mayıs ayında, FBI tutuklandı ve BM Sekreterliğinde çalışan iki Sovyet vatandaşını casusluk suçlamasıyla başarılı bir şekilde kovuşturdu. ABD donanması içinde işe aldıklarına inandıkları bir ajandan ABD denizaltı karşıtı savaş sırlarını çalmaya çalışırken yakalandılar, ancak kaynakları aslında gizlice FBI için çalışan bir çifte ajandı. Özel ajanları, New Jersey’deki bir alışveriş merkezinde, Donanma ajanlarının bir portakal suyu kutusuna düşürdüğü savunma sırlarının mikrofilmini almaya çalışırken Sovyet yetkililerini tutukladı. Diplomatik dokunulmazlıkları yoktu, dolayısıyla tutuklandılar, ancak olay yerinde toplanan üçüncü bir Sovyet vatandaşı, yaptıklarından dolayı ceza almasına izin vermedi.

BM’deki Sovyet casusluğunun doğası, Cenevre’deki Sovyet BM misyonunda çalışan bir Sovyet askeri istihbarat (GRU) subayı olan Vladimir Rezun’un Temmuz 1978’de İngiliz istihbaratına sığınmasıyla daha da açığa çıktı. takma ad Viktor SuvorovBatılı güçlerden, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden bilimsel ve teknik sırları çalmaktı. Avlanma yeri BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) idi.

Sovyet istihbaratı, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi diğer BM şubelerine de sızdı. Dünya Sağlık Organizasyonu (DSÖ). Shevchenko, BM’nin Halkla İlişkiler Departmanı’nın Sovyet propagandasının sözcüsü haline getirilmek üzere altüst edildiğini açıkladı.

Peki ya Batılı hükümetler, diye sorabiliriz? BM’yi casusları için diplomatik bir kılıf olarak kullanarak aynı şeyi yapmıyorlar mıydı? Cevap kesinlikle evet. Belgesel kanıt bulmak zordur, ancak aksini varsaymak saflık olur. Casuslar casus. AŞ bunu.


Günümüzün sürekli bilgi yağmuru, ülkelerin dezenformasyon kampanyaları yürütmesini kolaylaştırıyor ve duygularınız tercih edilen silah. Dezenformasyonun nasıl çalıştığını ve bununla nasıl mücadele edebileceğimizi öğrenin. kısa video. Bu bir bağlantı paylaşmak konusunda iyi hissedebilirsiniz.


Bununla birlikte, bir an için BM’deki Sovyet varlığının ölçeğini düşünün ve Soğuk Savaş’ın iki tarafının BM’yi nasıl kullandığı (ve görünüşe göre suistimal ettiği) arasındaki niceliksel farkı anlıyorsunuz.

Kremlin’in orada diplomat kılığına giren bir istihbarat subayları falanksı vardı. Kasım 1984’te, Sovyetlerin New York’ta BM’ye akredite 126 kadar diplomatı vardı. Bu, ABD misyonunda 59 ve Birleşik Krallık misyonunda sadece 20 ile karşılaştırıldı. Yeni açıklanan İngiliz dışişleri ofisinin dosya notlarına göre, bu Sovyet yetkililerin çoğu “istihbarat işleriyle meşguldü”. 1980’de İsviçre hükümeti, İsviçre’de ikamet eden yaklaşık 650 Sovyet yetkilisinden en az 200’ünün casuslukla uğraştığını tahmin ediyordu.

Soğuk Savaş sırasında, her iki taraf da istihbarat subayı olduklarından şüphelenilen veya kurulan diplomatların sınır dışı edilmesini sağladı. Bu tür ihraçların dünyanın iki süper gücü ve müttefikleri arasındaki kısasa kısas gösterileri olduğunu varsayabiliriz. Öyleydiler, ama aynı zamanda bir amaca hizmet ettiler. Casusluk dünyasında, bazen sınır dışı etme gibi kör bir araç bile gereklidir. Batılı hükümetler, Sovyet istihbarat subaylarını sınır dışı ederek onları askere alma alanlarından ve Batı’daki casusluk mimarisinden mahrum ettiler.

Eylül 1971’de İngiliz hükümeti, 105 Sovyet “diplomatını” İngiltere’den kovdu. AYAK operasyonu, belki de onları kovmak için sinsi bir referans. Soğuk Savaş sırasında bu tür en büyük sınır dışı etmeydi. O yıl, Londra’daki Sovyet yetkililerinin sayısı, Sovyet büyükelçiliğine, Ticaret Delegasyonuna akredite olanlar ve ayrıca birçok Sovyet “çalışan eş” de dahil olmak üzere yaklaşık 1.000’e yükselmişti. Londra’daki Sovyet diplomatik varlığının şişmesi. İngiltere’de o kadar çok Sovyet yetkilisi vardı ki MI5 takip edemedi.

AYAK Operasyonu, sabotaj departmanında (Bölüm V) çalışan Britanya’daki bir KGB memuru olan Oleg Lyalin’in kaçışını izledi. Sovyet Ticaret Delegasyonunda gizli görev yapan Lyalin, MI5’e görevinin Üçüncü Dünya Savaşı patlak verdiğinde İngiltere’ye karşı sabotaj operasyonlarına hazırlanmak olduğunu açıkladı – Sovyetler Birliği ile Batı arasındaki sıcak savaş. İngiltere’nin dışişleri bakanı Alec Douglas-Home, Sovyet mevkidaşı Andrei Gromyko ile İngiliz topraklarındaki çok sayıda Sovyet istihbarat subayı sorununu gündeme getirdi. Saçma bir şekilde Sovyet dışişleri bakanı şöyle cevap verdi: “Verdiğiniz bu rakamlar doğru olamaz çünkü Sovyetler Birliği’nin casusu yok”. İngilizlerin Kremlin’in bu düzeydeki şaşırtmacasıyla ne yapacaklarını bilmeleri zordu.

AYAK Operasyonu, Soğuk Savaş sırasında İngiliz karşı casusluğu için bir dönüm noktası oldu. Daha önce sınıflandırılmış KGB arşivleri İngiltere’nin ilk kez Sovyet casus şefleri için zor bir hedef haline geldiğini ortaya koyuyor. Yüksek rütbeli eski bir KGB subayı olan Oleg Kalugin daha sonra AYAK’ın Britanya’daki Sovyet istihbaratına bir darbe indirdiğini ve bu darbeden asla kurtulamayacağını iddia etti.

Kremlin’in BM’deki casusluk faaliyetleri Soğuk Savaş’ın sonunda durmadı. KGB’nin Rusya’daki halefi hizmeti olan SVR, ticari zanaatını sürdürdü. 1990’ların sonunda bir SVR firarisi olan Sergei Tretyakov (‘Yoldaş J’ olarak bilinir), o zamanki başkanı Sergei Lavrov’a yakın olduğu bildirilen Rusya’nın New York’taki BM misyonundan CIA’e kaçtı.

Bugün, batılı istihbarat teşkilatları, umutla, Batı’da diplomatik örtü altında çalışan ve Sovyet öncüllerinin yolunu takip edecek olan hoşnutsuz Rus istihbarat memurlarını işe alıyorlar. Rus dış istihbarat görevlilerinin, Putin’in Ukrayna’daki savaşından dolayı umutsuz ve tiksinmiş hissettiklerini ve artık tarihin doğru tarafında olduğunu bildikleri sırları paylaşmaya istekli olduklarını hayal etmek zor değil.

Umarım Batılı vaka memurları, bir gün gizliliği kaldırılmış dosyalarda okuyacağımız operasyonlarla meşguldür. Daha da fazla şansla Batı, KGB arşivcisi Vasili Mitrokhin’in modern zamandaki eşdeğerini elde edebilecek. Sovyet rejiminin zulmünden o kadar korkmuştu ki, MI6’nın yardımıyla KGB sırlarının bir arşivini (“Mitrokhin Arşivi”) Batı’ya kaçırdı. Bugün Batı’nın Putin’in en karanlık istihbarat sırlarını ortaya çıkarmak için benzer bir Mitrokhin’e ihtiyacı var.


Bir seviye daha derine inmek ister misiniz? Ulusal güvenlik konularında uzman liderliğindeki brifinglere özel erişim için Şifreli Kısa Abone+Üye olun. Erişiminizi bugün yükseltin.


Bilgilendirilmiş bakış açılarını paylaşmak önemlidir. Görüş parçaları The Cipher Brief izleyicisinin çeşitli görüşlerini temsil eder ve The Cipher Brief’in görüşlerini temsil etmez.

Ulusal Güvenlik Herkesin İşi Olduğundan The Cipher Brief’te uzman odaklı ulusal güvenlik içgörüleri, bakış açısı ve analizlerini okuyun


Kaynak : https://www.thecipherbrief.com/soviet-espionage-under-the-cover-of-diplomacy

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir