MESAM ile Alman meslek birliği GEMA telif nedeniyle mahkemelik oldu

MUSİKİ Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), kendi repertuarının en yoğun kullanıldığı ülkelerden biri Almanya’nın meslek birliği GEMA ile mahkemelik oldu. MESAM üyelerinin telif ödemelerinde konusunda Almanya’da sahip olduğu monopol yetkisi ile dayatmacı yaklaşımı ile ödemelerde yarısı kadar kesintiye giden GEMA ile MESAM arasındaki dava Alman mahkemelerinde görülecek. MESAM Genel Sekreteri avukat Gülcan Tutkun da TV Berlin’e MESAM’ın hakları konusunda bilgi verdi.

YILLARDIR SÜREN HAKSIZLIK

170’ten fazla ülkede 11 bin üyesi adına hak takibi yapan MESAM repertuarının en yoğun kullanıldığı Almanya’da meslek birliği GEMA ile karşılıklı temsilcilik sözleşmesi bulunuyordu. Almanya’da umuma açık mahallerdeki söz konusu “yoğun” ve “gerçek” kullanım, GEMA ve MESAM arasındaki karşılıklı temsilcilik sözleşmesinde taahhüt edilmesine rağmen, uzun yıllardır tespit edilemedi ve hakkaniyete uygun telif bedelinin MESAM’a gönderilmediği öğrenildi.

BELİRLENEN RAKAMIN YARISI TEKLİF EDİLDİ

Haksız durumun ortadan kalkması için bir telafi mekanizması kurularak 2014’ten itibaren GEMA tarafından MESAM’a “istinai” bir ek telif ödemesi yapılmaya başlandı. Bu yoğun kullanıma ilişkin ek ödemeler ile iki kurum arasında protokoller imzalandı. GEMA, 2018’de ödeme miktarını belirlemek için MESAM’ın çalışma yapmasını istedi. MESAM kendi çabaları ile bir yandan Almanya’da çeşitli pazar araştırmaları yaptı, bir yandan da Alman resmi makamlarının verilerini dikkate alarak bir meblağ belirledi. Ancak GEMA belirlenen bu meblağın yarısını ödemeyi ve bu bedel üzerinden gelecek uzun yılları da bağlayan bir protokol imzalamayı teklif etti.

MESAM TELİF HAKLARINI ALMAN YARGISINA TAŞIDI GEMA’nın Almanya’da sahip olduğu monopol yetkisi ile dayatmacı yaklaşımı sonucu düşük bir meblağ ödeme teklifi üzerine MESAM Alman mahkemelerinde GEMA’ya dava açtı.

MAHKEMEDEN HAKLI VE ADİL TALEPLERDE BULUNDUK

Dava konusu talepler ile MESAM yaptığı açıklamada, “MESAM repertuarının Almanya’daki kullanım yoğunluğuna ilişkin GEMA’nın yönlendirmesi ile ancak GEMA’nın hiçbir bilgi ve belge yardımı olmadan MESAM tarafından yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan meblağın hangi hukuki gerekçe ve belgelere dayanarak yarı yarıya GEMA tarafından indirilmek istendiğinin sorgulanmasıdır. Diğer bir deyişle; MESAM, Alman yargısı aracılığı ile GEMA’nın dayatmacı tavrına dayanak teşkil eden ancak GEMA tarafından ısrarla paylaşılmayan somut verilere ulaşmayı talep etmektedir. Zira MESAM’ın tüm yapıcı yaklaşımına rağmen müzakere ile sonuç alamadığı bu talep, iki yakın ülkenin meslek birlikleri arasındaki ilişkinin şeffaf temellere oturması ve bunun sonucunda hak sahiplerine doğru ve gerçek verilerden gelen ödemelerin ulaşması açısından haklı ve adil bir taleptir” dendi.  Dava öncesinde MESAM Genel Sekreteri avukat Gülcan Tutkun da TV Berlin’e MESAM’ın hakları konusunda bilgi verdi.  Gülcan Tutkun, “Alman yargısının MESAM’ın şeffaflık ve adalet talebine objektif ve adilane yaklaşacağı inancını taşıyoruz” dedi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir