Zeka Oyunu Değişiyor. Hazır mıyız?


UZMAN PERSPEKTİFİ — CIA’deki Gizli Servis’in emeklileri olarak, onlarca yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki gölgelerde, sessizce hizmet ettiğimiz o alanda rahat bir şekilde çalıştık. Son zamanlarda, kendimizi rahatsız edici bir kamusal alanda bulduk, veriler ve ABD hükümetinin ticari kaynaklı istihbaratı, CSINT’i ulusal güvenliğin temel ve kritik bir bileşeni olarak benimseme ihtiyacı konusunda sosyal medyada sesimizi çıkarmak zorunda kaldık.

Veriler her yerde bulunur, dinamiktir ve iklim değişikliğinden terörizme, kritik ulusal altyapıya ve aradaki her şeye kadar çeşitli konularda analiz ve karar alma süreçlerine bilgi verme potansiyeline sahiptir. CSINT, HUMINT’in (insan zekası) ve diğer ulusal teknik toplama araçlarının bir tamamlayıcısıdır, ikamesi değildir. CSINT artı bu diğer toplama araçları, stratejik avantaj elde etmede başarının denklemidir.

CSINT, OSINT (açık kaynak zekası) değildir. OSINT, ücretsiz, kamuya açık kaynaklardan yasal olarak toplanabilecek herhangi bir bilgiye atıfta bulunurken, CSINT, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından üretilen ve çeşitli firmalar tarafından bilinçli kararlar almak için toplanıp başkalarına satılan verilerdir. CSINT örnekleri şunları içerir; Covid çağında ilaç satışları, araç telematik verileri, jeo-uzaysal bilgiler, hava durumu eğilimleri ve internet tarama geçmişlerine dayalı reklamlar için tüketicileri hedeflemeye yönelik perakendeci stratejilerini bilgilendiren web sitesi çerezleri.

Ve evet, yeni bir INT olan CSINT’in erdemlerini öven HUMINT’çilerin ironisini görüyoruz.

Dördüncü sanayi devriminin ortasındayız. Ve veriler – vatandaşlar olarak günlük olarak ürettiğimiz veriler – değer metasıdır. Bunu petrolün değerine ve petrolün üçüncü sanayi devrimindeki rolüne benzetebiliriz, ancak petrol sınırlı bir kaynaktır ve veriler değildir. Aslında, ticari veriler günlük kişisel ve profesyonel etkileşimlerimiz aracılığıyla katlanarak büyüyor. Birçok işletme, kârlılıklarını iyileştirmek ve işlerini büyütmek için bu verilerden yararlanır. Aynı şekilde, bazı hükümetler de amaçlarına ulaşmak için ticari kaynaklı verileri kullanıyor.

Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti’ni (ÇHC) alın. Açık kaynaklı makaleler, ÇHC’nin veri merkezleri inşa etmek ve yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) modellerini geliştirmek için yapmaya devam ettiği yatırımları belgeleyerek veriden daha hızlı değer elde etmelerini sağlar. ÇHC hükümeti, Çinli şirketlerin Çin dışında faaliyet gösterseler bile, iş yapmaları nedeniyle topladıkları verileri Çin veri merkezlerine geri göndermelerini gerektiren yasalar çıkardı. ÇHC’deki yeni bir yasa, Çin’de iş yapan yabancı firmaların verilerini ÇHC hükümetine devretmelerini de şart koşuyor. ÇHC aynı zamanda bir savunma önlemi olarak vatandaşlarından gelen verileri kilitliyor.

ÇHC’nin dördüncü sanayi devriminde üstünlüğü kazanmaya çalışmak için bir veri stratejisi var. Stratejilerinin temel bileşenleri, çok çeşitli ticari kaynaklı veriler, AI/ML modelleri ve verilerden değere/anlayışlara kadar geçen süreyi hızlandıran bilgi işlem gücüdür. AI/ML modellerinin kalitesi ve işlem gücünün hızı, bu zincirleme zincirin kritik bileşenleridir, ancak veriler tartışmasız en kritik olanıdır.


Şifreli Kısa Abone+ Üyeleri, uzman ağımızın üyelerinden özel uzman brifingleri alır. Abone + bugün yükseltin.


Bu paradigma istihbarat teşkilatlarının kapısında durmuyor. Ticari olarak elde edilen verilerin istihbaratın geleceği için bir mihenk taşı olduğuna inanıyoruz. CSINT, istihbarat servislerini ve benzer şekilde işletmeleri rakiplerinden önce başlatacak, özünde bir sıçrama, yeni bir düzen kurmak için statükoyu başlatacak radikal bir yeniliktir. Gizli olarak elde edilen sınıflandırılmış veri kümeleri ve bilgiler son derece değerli kalır ve değiştirilemez. CSINT, sınıflandırılmış verileri değiştirmeyi amaçlamaz; geliştirmeyi ve tamamlamayı amaçlar.

Sınıflandırılmış verilere her şeyden önce değer verme paradigması eskidir ve veri odaklı dünyaya uyum sağlamak için modernize edilmelidir. ABD hükümeti, ticari kaynaklı verileri benimseme pahasına sınıflandırılmış verilere değer vermeye devam ederse, Amerika Birleşik Devletleri’nin rakiplerine karşı zemin kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız.

Bu da şu soruyu akla getiriyor: USG’nin Veri Stratejisi nedir? Bu hemen belli olmasa da, CSINT’in oynaması gereken büyük bir rol olduğu açıktır.

Dördüncü sanayi devriminin oyun sahasında veri söz konusu olduğunda kurallara dayalı bir düzen yoktur. Tekno-demokrasimizde, mahremiyet konusunda çok fazla endişe var – ve uygun şekilde. Bu, PRC modeline benzer bir ulusal veri stratejisinin geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Birçoğu ticari kaynaklı verilerin nasıl optimize edileceği ve mahremiyet endişelerinin nasıl dengeleneceği ile uğraşırken, Amerika Birleşik Devletleri ve benzer düşüncedeki tekno-demokrasilerin, verilerin gelecekte nasıl kullanılacağını tanımlarken değerlerimizi dayatmasını öneriyoruz.

Kuralları belirlemek için oyun alanını düşmanlarımıza bırakırsak, emin olun ki onlar demokratik değerlerimize uymayacaktır. Bu zorlu sohbete yaslanmalı, benzer düşüncedeki tekno-demokratik ortaklarımızla ortak bir neden bulmalı ve bir yanda ticari kaynaklı verilerden değer yaratmayı diğer yanda gizlilik endişelerini dengeleyen bir çerçeve oluşturmalıyız.

ABD’nin ticari kaynaklı verileri benimsemesinin, verilerin etkin bir şekilde depolanmasına ve hesaplanmasına izin vermek için yasalarımızı modernize etmesinin ve ölçekte ve görev hızında değer elde etmek için AI ve ML araçlarına ve modellerine yatırım yapmasının zamanı geldi. ABD’nin CSINT’i benimsemesinin zamanı geldi.

The Cipher Brief’te uzman odaklı ulusal güvenlik içgörüleri, bakış açısı ve analizi hakkında daha fazla bilgi edinin


Kaynak : https://www.thecipherbrief.com/the-intelligence-game-is-changing-are-we-ready

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir